Perast tour

Perast tura

23. 04. 2024.

Perast je najljepši primjer barokne gradnje na jadranskoj obali. Pitajući se između 19 palata, koje danas svedoče o nekadašnjoj veličini i bogatstvu, nastavljamo pešačenje do glavnog trga gde možemo videti crkvu Svetog Nikole sagrađenu u KSVII veku. Odmah pored stare crkve nalazi se zvonik iz 1691. godine visok 55 m. Crkva je bogato oslikana slikama Tripa Kokolje. Sastoji se od bogate riznice, dragocenog tekstila za crkvene obrede iz 16. i 17. veka.

Perast je od davnina bio more i pomorstvo, grad ima brodogradilište za 14. vek, koje je radilo do KSIKS veka. Poznata je pomorska škola, gde je Petar Veliki poslao sinove poznatih plemićkih porodica na obuku kod poznatog mornara i matematičara Marka Martinovića. Perast je takođe imao bescarinsku trgovinu sa Republikom Venecija.

Najpoznatiji simboli Perasta su ostrva Sv. Đorđe i Gospa od Škrpjela. Sv. Đorđe je prirodno ostrvo, a današnja crkva sagrađena je u 17. a do 1866. godine bila je gradsko groblje.

Ostrvo sa crkvom Gospe od Škrpelja osnovano je u petnaestom veku kada je na stenama pronađena ikona Bogorodice sa detetom. Neprekidno bacanje kamena i potapanje starih brodova u more veštački je izgradilo ostrvo. Današnja crkva sagrađena je 1860. godine. Crkvu je oslikao poznati peraški slikar iz 17. veka Tripo Kokol. U samoj crkvi ima 2000 časnih srebrnih pločica, svaka ploča je znak zahvalnosti Perastanu na pobedi nad raznim poteškoćama.

Pomorci su imali naviku zahvalnosti, vraćajući se sa dalekih putovanja, živi i zdravi da ponesu poklone od porcelana, zlata, srebra itd. Među najupečatljivijim i najzanimljivijim poklonskim poklonima je poklon koji je crkva zaklela Jacinti Kunic iz Perasta čekajući da se muž pomoraca vrati sa dalekih putovanja.

Da biste saznali o kakvom poklonu je reč, morate doći…